BHP HACCP

Mielec, Rzeszów, Kraków

Telefon:
600 455 279

HACCP

Firma zajmuje się opracowaniem dokumentacji HACCP – księgi HACCP, w skład której wchodzą usługi wdrażania systemu HACCP, opracowania dokumentacji dobrej praktyki higienicznej GHP, dobrej praktyki produkcyjnej GMP, oraz wszystkie wymagane wzory rejestrów, dostosowane w zależności do potrzeb i funkcji prowadzonej działalności.

Wprowadzanie systemu jakości HACCP ma za zadanie:

  • Podniesienie jakości wyrobów
  • Pewność spożywania bezpiecznej żywności
  • Spełnienie wymagań prawnych UE

 

Mielec, Rzeszów Kraków