BHP HACCP

Mielec, Rzeszów, Kraków

Telefon:
600 455 279

BHP

Prowadzimy kompleksowe działania w zakresie BHP.

Szkolenia:

 • szkolenia wstępne
 • szkolenia okresowe
 • szkolenia dla pracowników administracyjno-biurowych
 • szkolenia dla pracowników na stanowiskach robotniczych
 • szkolenia dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
 • szkolenia z zakresu pierwszej pomocy

Analiza i doradztwo:

 • doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów BHP
 • opracowywanie dokumentacji powypadkowej oraz określanie niezbędnych działań profilaktycznych
 • okresowe analizy stanu BHP
 • opracowywanie niezbędnych instrukcji BHP
 • prowadzenie wymaganych rejestrów
 • opracowywanie lub aktualizacja oceny ryzyka zawodowego
 • opracowywanie instrukcji bhp dla maszyn i urządzeń